top of page

De oude school

Burgers Beers & Blues is gevestigd in de oude school van de Koog. De school werd gebruikt in de begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Links naast de school was de onderwijzerswoning. Geheel rechts de ramen van de klaslokalen. Daarnaast het huis van de familie Daalder.

In de schoolvakanties deden de(voormalige) klaslokalen dienst als jeugdhonk waar je onder toezicht kon spelen, lezen en tafeltennissen. Daar speelde je dan met Koger vriendjes. In 1954 werden de deuren van de school voorgoed gesloten. Op 24 juni 1954 werd de nieuwgebouwde Openbare Lagere School op het adres Brink 29 geopend onder de naam Lubertischool. Vernoemd naar de heer Luberti (1884-1945) voormalig eigenaar van het ooit boven op het duin gelegen kinderpension ‘Het Mierennest’. De Gemeente Texel omschreef de vernoeming als volgt: ‘Dit is eer het gevolg van het feit, dat wijlen de heer Luberti in het algemeen veel voor de jeugd heeft gedaan en wel in het bijzonder voor de school te De Koog’

bottom of page